U bevindt zich hier: Startpagina » Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

POPKOOR “AM@ZING!"

Info, reglementen en condities
Vocalvizi-zangmethode
Het koor gebruikt o.a. deze zangmethode en wordt gecoached door Irene van Heijzen.
Voor de instrumentale begeleiding wordt gebruik gemaakt van professionele geluidsbanden.

Repertoire
Popkoor “Am@zing!” zingt popmuziek met af en toe ook een song uit een musical of een swingende gospelsong. Het koor is een onderdeel van de activiteiten van het Charles Vermeer ZangInstituut (CVZI) te Capelle aan den IJssel.

Voor iedereen
Iedereen is welkom. We doen niet aan stemtesten en gebruiken geen notenschrift. We doen vooralsnog niet aan koorkleding, maar wel aan enthousiasme en uitstraling. Ons motto: Plezier maakt kwaliteit! Met het Vocalvizi-oefenmateriaal bereid je je thuis voor en gaat het samen repeteren heel eenvoudig: Direct een klinkend resultaat.

Wanneer en waar
We oefenen iedere week op dinsdagavond in WDC de Plint, Prins Frederiklaan 7, 2263 GZ Leidschendam.
De zaal is vanaf 19.30 uur open en we beginnen om 20.00 uur. Na een korte pauze rond 21.00 uur gaan we door tot 22.00 uur. Er is natuurlijk ook gelegenheid om na afloop met elkaar na te genieten onder het genot van een lekker glaasje/kopje. Een paar keer per jaar regelen we optredens.

Wekelijkse repetities
De repetities zijn wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen bereidt zich thuis of onderweg met behulp van het oefenmateriaal voor op de repetities. Incidenteel worden er workshops ingelast, waarin onderwerpen als stemgebruik en presentatie aan de orde komen. Je wordt wel geacht je partijen te kennen als je op de repetitie komt. Als je er om welke reden dan ook niet bij kunt zijn, hoef je je in principe niet af te melden.

Inschrijf- en lesgeld, lesmateriaal
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig EUR. 27,50 en het lesgeld bedraagt EUR. 27,- per maand In juli en augustus zijn er geen lessen (geen lesgeld). In de 10 repetitiemaanden per jaar worden geen repetities gehouden in de schoolvakanties. De vakanties worden elk jaar tijdig bekend gemaakt. De betaling loopt gewoon door, ook als je om welke reden dan ook niet bij de repetities aanwezig kunt zijn. Het gebruik van het oefenmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Het oefenmateriaal blijft echter eigendom van het Charles Vermeer Zanginstituut en dient bij opzegging in goede staat te worden ingeleverd. (Alleen bij fysiek uitgereikte CD’s en songteksten)

Betaling per periode/jaar
Er zijn twee betaalperioden. De eerste periode loopt van september t/m januari (5 maanden, lesgeld EUR. 135,-) en de tweede van februari t/m juni (5 maanden, lesgeld EUR. 135,-). In juli en augustus repeteren we niet en wordt er ook geen lesgeld betaald. De betaling gebeurt steeds vooruit per periode. Je kunt het lesgeld contant betalen op de eerste repetitie-avond van de nieuwe periode of storten op bankrekening NL 95 ABNA 0420 3538 79 t.n.v. Charles Vermeer Zanginstituut te Capelle aan den IJssel onder vermelding van ‘contributie AMAZING- naam en periode….’. Het bedrag moet dan uiterlijk een week voor de eerste repetitie-avond van de nieuwe periode op die rekening zijn bijgeschreven. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.

Meedoen
Als je met popkoor AM@ZING! mee gaat zingen dien je een inschrijfformulier in te vullen en een handtekening voor akkoord hier op te plaatsen waarmee je instemt met de reglementen en condities. Je kunt je ook online inschrijven op www.charlesvermeer.nl
Je betaalt een eenmalig inschrijfgeld van EUR. 27,50. Je krijgt meteen het oefenmateriaal mee naar huis. Als je later instroomt, betaal je eenmalig EUR. 27,50 inschrijfgeld op de avond dat je lid wordt en je vult het inschrijfformulier in. Je betaalt voorts: EUR. 27,- per maand voor de rest van de periode waarin je start. Als je in de loop van een maand instroomt, dan betaal je EUR. 6,75 per resterende oefenavond die maand. Daarna gaat de betaling zoals hiervoor onder Betaling per periode / jaar is aangegeven.

Opzeggen en inleveren oefenmateriaal
Opzeggen kan slechts per periode (5 maanden) met inachtneming van minimaal een volle kalendermaand opzegtermijn voor het verstrijken hiervan. Wil je dus stoppen op 1 februari dan moet je schriftelijke opzegging uiterlijk 1 januari bij ons binnen zijn. Bij stoppen per 1 september moetde opzegging uiterlijk 1 augustus bij ons binnen zijn. Het gebruikte oefenmateriaal lever je in goede staat weer in bij de leiding. Opzeggingen sturen aan Charles Vermeer Zanginstituut, Fluiterlaan 400, 2903 HN Capelle aan den IJssel.

Informatie
Informatie kan worden ingewonnen bij de administratie van het CVZI. (010- 4422599) Deze zorgt voor de lesgeldadministratie, het huren van de locatie, workshopdocenten en de levering van het oefenmateriaal. Irene van Heijzen is de songcoach en is verantwoordelijk voor het repertoire, de repetities, het geluid en de optredens. De algehele leiding is in handen van het CVZI (Charles Vermeer Zanginstituut). Aangezien zij als team van popkoor Am@zing! de hele organisatie van het koor trekken, wordt er geen bestuur samengesteld. Wel wordt er incidenteel van de leden gevraagd in tijdelijke commissies plaats te nemen. Die commissies begeleiden tijdelijke projecten. Denk aan bijvoorbeeld een optreden, concertcommissies, vrijwilligerswerk…

Op www.charlesvermeer.nl kunt u alle actuele informatie vinden over popkoor AM@ZING!

CVZI
Charles Vermeer Zanginstituut
Fluiterlaan 400
2903 HN Capelle aan den IJssel
Tel: 010- 4422599
E-mail: info-at-charlesvermeer.nl
Bank NL95 ABNA 0420 3538 79 t.n.v. Charles Vermeer Zanginstituut – Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel, 15 juni 2019

Wij gebruiken cookies om de website voortdurend te verbeteren. Meer info